>>>>>   MAX munkaruha család, kisöprési AKCIÓ (csak a készlet erejéig)!     <<<<<

Felhasználási feltételek

Általános SZerződési Feltételek

   A jelen dokumentum: Általános SZerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre e.v. 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19. Adószám: 60496551-2-24, elérhetőség mobil: +36-30/497-9633; telefon: 06-66/650-963; E-mail: egyhelyrol@gmail.com, (továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozó, Üzemeltető) és a Szolgáltató által a https://egyhelyrol.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webáruház, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő) együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://egyhelyrol.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

1.2. Az EGYHELYROL.hu-ban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az EGYHELYROL.hu szolgáltatásai regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás összegéről és várható idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon: +36-30/497-9633; 06-66/650-963 valamint, elektronikus levélben egyhelyrol@gmail.com van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5 Ügyfélszolgálat:

EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre e.v.

Székhely és telephely: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől - szombatig: 9.00-19.00)

Nyilvántartási szám: 21086294

Adószám: 60496551-2-24

Közösségi adószám: HU60496551

VPID/EORI: HU0077215174

Bankszámlaszám: 10102615-21937000-01005000

NAIH: 58902/2012.

Telefon: +36-30/497-9633; 06-66/650-963

Internet cím: https://egyhelyrol.hu

E-mail: egyhelyrol@gmail.com

1.6 Tárhelyszolgáltató adatai:

Domain: egyhelyrol.hu

Domain-használó: Természetes személy

Regisztrálva: 2016-06-20 19:01:13

Módosítva: xxxx-xx-xx xx:xx:xx

Technikai kapcsolattartó e-mail: info@webdigital.hu

Regisztrátor: Icon Média Kft. (Registrar)

Utca, házszám: Csóka u. 26. Irányítószám, település: 6000 Kecskemét Ország: HU

Telefon: +36 70 5181943

Telefax: +36 21 2005530

URL: http://webdigital.hu/

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 2001. évi CVIII. (Elker tv.), valamint a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2. A jelen ÁSZF 2021. február 16. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amennyiben jogszabályváltozás erre okot ad, azzal, hogy a módosított ÁSZF az Ügyfelekkel már megkötött szerződéseket nem érinti. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a weboldalon történő vásárláshoz a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. TILOS a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének engedély nélküli letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. Az www. EGYHELYROL.hu webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Békéscsabai Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Békéscsabai Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2.5. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

2.6. A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1. Az oldalon található „Bejelentkezés ikon” alatt (https://egyhelyrol.hu/login? back=my-account) , az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Ehhez egy valós e-mail cím megadása szükséges. „SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK” (*Kötelező adat, valamint ** Legalább egy telefonszámot regisztrálnod kell) kitöltése után, „Regisztráció” gombra kattintva lehet tovább haladni.

3.2. A megadott személyes információk azt a célt szolgálják, hogy megtudjuk válaszolni kérdéseit, hogy fel tudjuk dolgozni a leadott rendeléseket, és hogy lehetővé tegyük, hogy személyre szabott információkhoz férjen hozzá. Jogod van módosítani és törölni az összes személyes információt, amelyet a "Saját fiókom" oldalon megtalálsz.

3.3. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Regisztrációs adatok karbantartása linkre kattintást követően elérhető „Személyes adataim” menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. MEGRENDELÉS

4.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét. Az 1.5 pontban találja.

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó, forintban értendő összeg, amely ha nincs külön jelölve, ADÓVAL (Általános Forgalmi Adót) már tartalmazza. A termék(ek) vételára 25.000 forinttól tartalmazza a kiszállítás költségét. Az ez alatti összegű megrendelés esetén a mindenkori egyszeri szállítási díjat és utánvét díjat számoljuk fel. Viszonteladók a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó, forintban értendő összeg, amely ha nincs külön jelölve, NETTÓ (Általános Forgalmi Adót) nem tartalmazza. A termék(ek) vételára 25.000 forinttól tartalmazza a kiszállítás költségét. Az ez alatti összegű megrendelés esetén a mindenkori egyszeri szállítási díjat és utánvét díjat számoljuk fel.

4.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától „jelentősen eltérő”, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, méretben színben, fazonban az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.6. Megrendelés feladására az EGYHELYROL.hu-ban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, azt követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. „Az elérhető termékek küldését kérem” jelölő négyzetre kattintva, a készleten található terméket , összevárás nélkül elküldjük* .(*A szállítási költségek így külön-külön számlázásra kerülnek.) Lehetőség van Üzenethagyásra amennyiben szeretne hozzáadni egy megjegyzést a rendeléshez. A megrendelés feladása előtt a jelölő négyzetre kattintva „Elfogadom és betartom a szolgáltatási feltételeket” elfogadva, jelen ÁFSZ-t. Az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található „FIZETÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSA” után a „MEGRENDELÉS-ÖSSZESÍTŐ” oldalon erősítheti meg rendelését.

4.7. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni (*Lehetséges, hogy SPAM-nak jelöli a levelező rendszere.), mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4.8. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik (a visszaigazolás megérkezésétől számított meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be). Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

4.9. A korábbi rendeléseit a rendelési előzmények link alatt találja meg. Itt követheti a megrendelését lépésről-lépésre. Amennyiben szeretne hozzáadni egy megjegyzést, azt itt teheti meg.

4.10. Egyedi megrendelés. Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy az egyedi megrendelések esetében kizárólag előre utalással lehet teljesíteni.

4.10.1. Egyedi megrendelésnek minősül mindazon termékek végfelhasználó és viszonteladó által történő megrendelése, melyeket az EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre e.v.. nem raktárról értékesít. Ezen termékek külső beszállítótól kerülnek beszerzésre az egyedi megrendelések alapján.

4.10.2. Az utalásról szóló dokumentumot elektronikus úton juttatjuk el ügyfeleink részére a megrendelés feldolgozását követően 1-2 napon belül.

4.10.3. A rendelést a vételár/előleg beérkezése után áll módunkban elindítani.

4.10.4. A megrendelt termékek beérkezését követően a kiválasztott szállítási módnak megfelelően juttatjuk el ügyfeleink részére.

4.11. Rendelés személyes átvétellel. A megrendelés feldolgozását követően értesítést küldünk, melyben részletesen tájékoztatjuk Ügyfeleinket, megrendelésük legkorábbi átvételi időpontjáról. A rendelés átvételére 5 munkanap nap áll rendelkezésre az átvételi értesítést követően, majd töröljük a foglalást. Egyedi átvételi kérését kérjük, hogy jelezze.

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Számla. A kiszállított áru számláját a csomagoláson találja, amely tartalmazza az esetleges szállítási és csomagolási költségeket is, amennyiben erről a vásárlási folyamat végén e-mailben/telefonon tájékoztattuk.

5.2. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a Szállítási és Utánvét díjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, (akár több webáruházunkból) ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a Szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.3. Abban az esetben, ha az Ügyfél megrendelését munkanapokon 10 óra után adja le, megrendelése a szállító számára a követő munkanap kerül csak leadásra, így a megközelítő szállítási idő a rendelés leadásától számított minimum két munkanap.

5.4. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén: Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19.

5.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.6. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat az Ügyfélnek e-mailben küldött végleges rendelési visszaigazolásban szereplő végösszeget kell megfizetni a Fizetés módjának megfelelően a Futárnak (Készpénzes utánvét COD), illetve személyesen Ügyfélszolgálatunkon (Készpénz, Bankkártyás fizetés).

5.7. Szállítási díjaink (szállítási költség)

MPL 1 napos* kiszállítással

TÖMEG (kg) Méret SZ x M x H Normál ár AKCIÓs ár
0-1 Kg S (60 × 50 × 32 cm) 1 975 Ft helyett 1 199 Ft
1-2 Kg S (60 × 50 × 32 cm) 1 975 Ft helyett 1 249 Ft
2-3 Kg M (60 × 70 × 60 cm) 2 220 Ft helyett 1 299 Ft
3-4 Kg M (60 × 70 × 60 cm) 2 220 Ft helyett 1 349 Ft
4-5 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 2 220 Ft helyett 1 399 Ft
5-10 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 2 935 Ft helyett 1 449 Ft
10-15 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 2 935 Ft helyett 1 699 Ft
15-20 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 4 900 Ft helyett 1 749 Ft
20-25 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 4 900 Ft helyett 2 099 Ft
25-30 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 4 900 Ft helyett 2 399 Ft
30-35 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 6 890 Ft helyett 3 349 Ft
35-40 Kg L (60 × 70 × 60 cm) 6 890 Ft helyett 3 399 Ft
40+ Kg L (60 × 70 × 60 cm) Egyedi ár, a program adja meg az összeget.

MPL terjedelmes 1 napos* kiszállítással, törés biztosítással**

TÖMEG (kg) Méret SZ x M x H Normál ár AKCIÓs ár
0-5 Kg XL (60 × 120 × 60 cm) 4 400 Ft helyett 2 449 Ft
5-10 Kg XL (60 × 120 × 60 cm) 5 870 Ft helyett 2 449 Ft
10-15 Kg XL (60 × 120 × 60 cm) 5 870 Ft helyett 2 849 Ft
15-20 Kg XXL (60 × 120 × 60 cm) 9 800 Ft helyett 3 049 Ft
20-25 Kg XXL (60 × 120 × 60 cm) 9 800 Ft helyett 3 699 Ft
25-30 Kg XXL (60 × 120 × 60 cm) 9 800 Ft helyett 4 249 Ft
30-35 Kg XXL (60 × 120 × 60 cm) 13 780 Ft helyett 5 949 Ft
35-40 Kg XXL (60 × 120 × 60 cm) 13 780 Ft helyett 6 049 Ft
40+ Kg XXL (60 × 120 × 60 cm) Egyedi ár, a program adja meg az összeget.

* Az 1 napos szállításból kieső helyiségek listája: LINK

** Amennyiben szállításkor megsérül a termék, mi másnapra küldjük a csere terméket INGYEN!

5.7.1. Utánvét kezelési díjaink

- [UV] Utánvét felár:

0-50.000 Ft 500 Ft/alkalom  helyett  250 Ft/alkalom
*50.000 Ft feletti vásárlásnál az utánvét összege: 799 Ft/alkalom

5.7.2. Kezelési díjaink

- [TM] Túlméretes felár: A díjaink tartalmazzák
- [NGK] Nem Görgősorozható Küldemény felár: Egyedi elbírálás alapján
- [₮] Törékeny felár: Ár + 50%-a (minimum 3.999 Ft)
- [SZ] Szombati felár: Ár + 50%-a (minimum 3.999 Ft)

 5.7.3. 250.000 Ft-ot meghaladó értékű vásárlás esetén csak átutalásos számlát állítunk ki, valamint a szállítás INGYENES!

5.8. Kézbesítés (COD) utánvét fizetés. Az Ügyfél utánvéttel történő fizetési mód választása esetén az áru ellenértékének kifizetése az áru átadásakor, a megjelölt szállítási címen, készpénzben történik. Ennek a fizetési módnak kezelési költsége van. Ennek mértékéről – a vásárlási folyamat során – a „Szállítás és Fizetés” lapon tájékoztatjuk. Kérjük, hogy – készpénzes fizetés esetén – pontos összeget készítsen elő, mert a futárnál nincs minden esetben megfelelő mennyiségű váltópénz! A számlát a kézbesítéskor az áruval együtt kapja meg.

5.9. Bankkártyás fizetés

5.9.1. Bankkártyával történő fizetéshez válassza ki bankkártyás fizetési módot. Ezt követően Ön átkerül az Budapest Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

5.9.2. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, az Budapest Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

5.9.3. Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot, mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

5.9.4. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

5.9.5. A Budapest Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro/Visa/VPay/UnionPay/Paypal/b-payment bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

5.9.6. Az EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre e.v. webáruháza az Budapest Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, az Budapest Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a Budapest Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

5.9.7. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

5.10. Banki (előre) átutalás

5.10.1. Amennyiben a banki (előre) átutalással történő fizetés választja, abban az esetben a megrendelt raktárról elérhető áru kézbesítését a rendelés ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követő munkanapon indítjuk.

5.10.2. A proforma számlát elektronikus formában küldjük el az utalás lebonyolításához, az eredeti példányt az átvételkor kapja meg.

5.10.3. FIGYELEM! Addig ne indítsanak banki átutalást addig, amíg telefonon nem egyeztettük Önökkel!

5.10.4. A banki átutaláshoz szükséges adatok az alábbiak:

Kedvezményezett neve: EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank

Bankszámlaszám (HUF átutalásakor): 10102615-21937000-01005000

IBAN azonosító: HU59101026152193700001005000

5.10.5. Kérjük, hogy az átutalásánál a megjegyzés rovatban tüntesse fel a megrendelés azonosító számát (pl.: BDOLADMSD) vagy/és számlaszám (pl.: KZI3-SZ-1720000) amelyet a végleges rendelést visszaigazoló e-mailben talál!

6. MÉRETCSERE

6.1. Méretcserét kizárólag a raktárkészletünkről értékesített termékek esetében áll módunkban biztosítani. A méretcserés termék(ek) visszaküldésének és a választott másik termék(ek) vissza, illetve elküldésének szállítási költsége kizárólag csak az Ügyfelet terheli.

6.2. Amennyiben a raktárkészletről megvásárolt terméket méretprobléma miatt szeretné cserélni, de az adott típusból már nem áll rendelkezésünkre megfelelő méret, módjában áll, egyéb raktárkészletünkről elérhető terméket választani, illetve fogyasztóként élhet az elállás jogával is.

7. ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI

7.1. Elállási jog, átvétel megtagadása. Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat (Ügyfeleket) illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

7.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belülindokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

7.1.3. A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

7.1.4. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.1.5. Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

7.1.6. Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:- Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;- Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;- Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

7.1.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére.

7.1.8. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

7.1.9. Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére. Amennyiben az Ügyfél nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.

7.1.10. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.1.11. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén (telefonszámon: +36-30/497-9633, 06-66/650-963 postai EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre, 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19, vagy e-mail egyhelyrol@gmail.com), vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával. Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.

7.1.12. Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

7.1.13. Felhasználó a termék állagát, sértetlenségét köteles megőrizni, azt csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használni, zárt körülmények között felpróbálni, ellenkező esetben a termék használtnak minősül. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szükséges mértéket meghaladó használat esetén (pl. talpkopás, tágulás, felszíni karcok, stb.) vállalkozásunk az értékcsökkenés mértékét a cipő árában határozza meg, tekintettel arra, hogy kizárólag új cipők forgalmazásával foglalkozik.

7.1.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.1.15. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.1.16. Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.1.17. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.

7.1.18. A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

7.1.19. A fogyasztó az elállási jogát a szerződéskötés és a termék átvételének napja közötti időtartam alatt is gyakorolhatja.

7.1.20. Az elállási nyilatkozat: https://egyhelyrol.hu/content/elallasi_jog.pdf

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, GARANCIA

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt, mely időtartam egy év, a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A 3 munkanapos cseregaranciával élhet az Ügyfél, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza, amely jótállási jeggyel érvényesíthető.

8.1.3. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

8.1.4. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

8.1.5. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

8.1.6. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatásával minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

8.1.7. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.1.8. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.1.9. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

8.1.10. Az Ügyfél a jótállást érvényesítheti a 8.1.6. pontban foglaltak betartásával Szakszervizben és a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

8.2.2. Ügyfél a Szolgáltató általi teljesítés időpontjától (az átadás-átvétel, illetve üzembe helyezés napja) a jótállási időtartam ideje alatt érvényesítheti a jótálláshoz fűződő jogait.

8.2.3. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatásával minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

8.2.4. A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően Ügyfél választása szerint vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását, kivéve, ha a kijavítás vagy csere nem lehetséges, vagy Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges, vagy azt Szolgáltató nem vállalta, Ügyfél választása szerint megfelelő árleszállítást követelhet, vagy a szerződéstől elállhat, ha mindezt a jótállási jegyben vállaltak lehetővé teszik. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.2.5. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.2.6. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

8.2.7. Az Ügyfél a jótállást érvényesítheti a 8.2.3. pontban foglaltak betartásával Szakszervizben és a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán.

8.3. Szavatosság

8.3.1. Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait, fogyasztó szerződés esetében az elévülés időtartama két év. A jogosult fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül terjesztheti elő kifogását.

8.3.2. A szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítés időpontja a termék fogyasztó részére történő átadása, amelyre rendszerint a vásárlás alkalmával kerül sor. Amennyiben az üzletben csupán megrendeljük a terméket a teljesítés időpontja a kiszállítás napjával esik egybe. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok számunkra felismerhetőek voltak.

Hibás teljesítésről kizárólag visszterhes szerződés esetében merülhet fel, ezért nem vonatkozik a szavatosság az ajándékba kapott termékre. Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az eladó, vagy annak képviselője végzi el. Ha az összeszerelést magunk végeztük el, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha az a termékhez adott használati útmutató hibájára vezethető vissza.

8.3.3. A szerződés teljesítését követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ha a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. Hat hónap elteltével - vita esetén azonban már a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

8.4. Kellékszavatosság

8.4.1. Ön az EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.4.2. Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.4.3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4.4. Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.4.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.4.6. Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy a II. osztályú, kifutó és akciós termékek esetében előfordulhatnak a viselési komfortot nem befolyásoló és zavaró ún. esztétikai hibák, továbbá e termékek körében az alábbiakban felsorolt termékhiba lehetőségek fordulhatnak elő. Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy ezen termékekre szavatosságot nem biztosítunk, amennyiben a vásárló a vásárlást megelőzően tudomással rendelkezett a termék esztétikai hibájáról vagy egyéb hibás voltáról. Az EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre ezen modellekre 100% visszavásárlási garanciát biztosít a vásárlást követően 30 napon belül, ha a vásárló eredeti csomagolásban, eredeti állapotban visszaküldi részünkre.

• lábbeli - beázási reklamáció

• lábbeli - bélés reklamáció

• lábbeli - felsőrész anyag reklamáció

• lábbeli - felsőrész varrás reklamáció

• lábbeli - fűző reklamáció

• lábbeli - kapli reklamáció

• lábbeli - nyelvrész reklamáció

• lábbeli - orr- és sarokborítás reklamáció

• lábbeli - talp reklamáció, málás

• lábbeli - talp reklamáció, ragasztás, talp elválás

• lábbeli - talp reklamáció, törés

• lábbeli - talpbetét reklamáció

• lábbeli - talplemez reklamáció

• lábbeli - tartozék reklamáció

• ruházat - anyag reklamáció

• ruházat - bélés reklamáció

• ruházat - kapucni reklamáció

• ruházat - szabás reklamáció

• ruházat - szín reklamáció

• ruházat - tartozék reklamáció

• ruházat - varrás reklamáció

• védőeszköz - anyag reklamáció

• védőeszköz - formai reklamáció

• védőeszköz - funkció reklamáció

• védőeszköz - tartozék reklamáció

• egyéb csomagolás reklamáció

• egyéb méret reklamáció

8.5. Termékszavatosság

8.5.1. Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

8.5.2. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 8.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.5.3. Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.5.4. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.5.6. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.6. Garancia

8.6.1. Termékekre gyártótól függően 12, 24 illetve (XXL) 36 hónap garanciát vállalunk. A termék minőségével kapcsolatos reklamációt csak abban az esetben fogadunk el, amennyiben a Vásárló betartotta a termék dobozán minden esetben feltüntetett vásárlási tájékoztató javaslatait. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá EGYHELYROL.hu elérhetőségein: E-mail: egyhelyrol@gmail.com telefonon: 06-66/650-359 ill. Telefonon: +36-30/497-9633. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A meghibásodott készüléket közvetlenül webáruházunk címére is visszaküldheti 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19. Portósan küldött csomagokat NEM veszünk át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak! 8.6.2. A jótállás fogalmát a polgári törvénykönyv 248. §-a határozza meg. A jótállás lényege: annak időtartama alatt a kötelezett garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy az érintett termék kifogástalanul fog működni. (Emiatt szokták a jótállást a mindennapokban garanciának is nevezni. A két kifejezés tartalma azonos.) Abban az esetben tehát, ha a fogyasztó jótállással kapcsolatos jogát kívánja igénybe venni, mindenekelőtt azt kell kideríteni, hogy hibás teljesítés történt-e vagy sem.

9. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

9.1. Magyarország Alaptörvénye

9.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

9.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

9.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

9.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

9.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

9.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

9.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a 2.4. pont az irányadó.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1. A Weboldal célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a egyhelyrol@gmail.com e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását. Panasszal fordulhat

11.5. Békéltető testülethez fordulás: A termékek/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békés Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Tel/Fax: 06-66/324-976

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Elnök: Dr. Bagdi László

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Békéltető Testület titkár: Tóth Éva

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

11.6. A békéltető testület minden héten szerdán 10 órától 12 óráig székhelyén fogyasztóvédelmi tanácsadást nyújt, amelyen a békéltető testületi tagok járnak el.

11.7. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

11.8. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

11.9. Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

11.10. Az esetleges jogviták rendezésére online vitarendezéséi platform áll a fogyasztó rendelkezésére. Az online vitarendezési platform az alábbi elektronikus linken (ODR link) érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Azzal, hogy az Ügyfél belép az EGYHELYROL.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

12.2. Az áruházban található tartalom a KZIWEB.hu és EGYHELYROL.hu szellemi tulajdona.

12.3. Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

12.4. Előzetes írásos hozzájárulás nélkül TILOS az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

12.5. Az EGYHELYROL.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni TILOS!

12.6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

12.7. Az itt közölt képeket vagy a termékek gyártói biztosították az KZIWEB.hu vagy EGYHELYROL.hu számára vagy a Kertész Zoltán Imre saját tulajdonú képei. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

12.8. A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

12.9. A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

13. FELELŐSÉG

13.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

13.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

13.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

13.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

13.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

14. EGYEBEK

14.1. Az EGYHELYROL.hu PrestaShop alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

14.2. A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt) küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes lapok látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott lapok meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

15. ETIKAI KÓDEX

15.1. Az Etikai Kódex (továbbiakban: kódex) célja, hogy a Szolgáltatónak ( EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre) erkölcsi- és normakontrollt nyújtson az elektronikus kereskedelemben való részvételhez. A Szolgáltató mindenkor köteles a kódex szabályozásait magára nézve kötelezőnek tekinteni.

15.2. Fogalmak a kódex tartalmában:Szolgáltató: A webáruházat üzemeltető jogi személyWebáruház: Olyan, a világhálón bejegyzett weboldal, amely az üzemeltető által előállított és/vagy forgalmazott termékek és/vagy szolgáltatások közvetlen értékesítésére szolgál.

15.3. A KÓDEX

15.3.1. A Szolgáltató csak akkor hozhatja nyilvánosságra webáruházát, ha az megfelel minden érvényben lévő jogi szabályozásnak, illetve működését tekintve teljesíti a következő pontokban foglaltakat. [ legalitás elve]

15.3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy minden tudásával és eszközével arra törekszik, hogy vásárlói számára maximális kiszolgálást nyújtson, ezzel is eleget téve a vevőcentrikus (fogyasztócentrikus) Szolgáltatói magatartás követelményeinek. [ vevőkért elv ]

15.3.3. A Szolgáltató felelősséggel tartozik az általa forgalmazott termékek és/vagy szolgáltatások eredetiségéért, minőségéért, elérhetőségéért, az azokról feltüntetett információk tartalmáért, valamint azért is, hogy a kínálatban szereplő összes termék és/vagy szolgáltatás mindenkor elérhető/megvásárolható legyen. [ tartalmi elv ]

16.3.4. A Szolgáltató, a saját webáruházában szereplő adatok beszerzését saját erőforrásaiból valósítja meg; szigorúan elitélendő a webáruházak tartalmának, adatainak, működési elveinek jogtalan másolása, lopása. [ egyediség elve ]

15.3.5. A Szolgáltató maximálisan köteles betartani az adatkezelési elvekre vonatkozó törvényi előírásokat ( EU 2016/679), így köteles gondoskodni a vásárlói (partnerei) által szolgáltatott személyes információk biztonságáról. [adatkezelés elve]

15.3.6. A Szolgáltatónak jogában áll termékeit és/vagy szolgáltatásait, az eladás ösztönzése érdekében reklámozni, TILOS azonban a reklámokban valótlant, és/vagy megtévesztőt állítania, különös tekintettel arra, ha ezzel a vásárlóját megtévesztené, anyagilag károsítaná. [tisztesség elve]

15.3.7. A kódex tartalmának értelmezésében, konkrét ügyekben szaktanácsadásban, a Szolgáltató mindenkor az Ügyfelek rendelkezésére áll!

16. AT ÁFA MÉRTÉKE (82§-84§)

16.1. 27% (felülről számított ÁFA kulcs: 21,26%)

   a) általában

16.2. 18% (felülről számított ÁFA kulcs: 15,25%) (3/A.sz. melléklet)

   a) termék:

tej, tejtermékek (kivétel anyatej)

kenyér, pékáru

cukrászsütemény

   b) szolgáltatás:

kereskedelmi szálláshely szolgáltatás

szabadtéri rendezvények belépője

16.3 5% (felülről számított ÁFA kulcs: 4,76%) (3sz. melléklet)

   a) termék:

humán gyógyszerek

hagyományos gyógynövénydrogok

orvosi radioaktiv izotópok

speciális gyógyászati célra tápszerek

egészségügyi oxigén

egyes vakokat segítő eszközök

könyv, hangoskönyv

napilap, egyéb újság, folyóirat

kotta

   b) szolgáltatás:

távhőszolgáltatás

egyes élőzene szolgáltatás, előadóművész személyes közreműködésével:

vendéglátás keretében, üzletben,

nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy

belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.

   c) élő és félsertés:

 fajtiszta tenyészsertés

háziasított sertés (50kg-nál kisebb súlyú)

élő háziasított koca (legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú)

élő, háziasított sertés (legalább 50 kg súlyú)

házi sertés egészben vagy félben (frissen vagy hűtve)

házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva

ÁFA (kulcs) – Nettó – Bruttó összefüggések:

16.4. adómentes

   a) valódi mentesség (levonási joggal, azaz az értékesítés után nem kell az adót befizetni, de beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonható)

   b) nem valódi mentesség (levonási jog nélkül, azaz az értékesítés után nem kötelező az adót befizetni és bevallani, de nem is jogosult a beszerzéshez kapcsolódó (az általa már kifizetett forgalmi) adó levonására)

alanyi mentes: feltételekhez kötött: (187§)

tárgyi mentes

tevékenység közérdekű jellegére tekintettel (85§)

tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel (86§)

egyes eszközök értékesítése adómentes pl. személygépkocsi (86§) 

(2007. évi CXXVII. Törvény az Általános Forgalmi Adóról (ÁFA))

17. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A kormányzat elektronikus kereskedelmi tájékoztatását szolgáló hivatalos weboldala: http://elker.hu

18. ADATVÉDELEM

18.1. Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:

https://egyhelyrol.hu/adatvedelmi_nyilatkozat.pdf

KZIWEB© , EGYHELYROL(.hu) © mindent!             2021. április 25.