Jogi nyilatkozat

Ellálási jog

     A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Elállásra vonatkozó nyilatkozatát akár a 14. napon is elküldheti a Szolgáltató részére. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon: +36-30/497-9633, 06-66/650-963 postai EGYHELYROL.hu Kertész Zoltán Imre, 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 19, vagy e-mail  info@egyhelyrol.hu címen közölheti a Szolgáltatóval.

   Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén az EGYHELYROL.hu  Kertész Zoltán Imre követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. Az EGYHELYROL.hu  Kertész Zoltán Imre kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

   Házhoz szállítással történt vásárlással kapcsolatosan szaküzletünk nem tudnak vásárlóink segítségére lenni. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a fuvarozást végző cég általános futárszolgálati díjai az irányadóka.

   Az Ügyfél a termékeket minden esetben Magyar Postával, vagy valamely futárszolgálattal szállíttassa vissza.  Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

Ezt a webhelyet a PrestaShop ™ nyílt forráskódú szoftver segítségével hozták létre.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (20. §-tól 29. §-ig).
LINK: https://net.jogtar.hu/jogszabaly

KZIWEB© , EGYHELYROL.hu © mindent!             2023. január 03.